Företag förlorade i tingsrätten – kunde ej påvisa röjning av företagshemlig information

Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av kemikaliehantering och de erbjuder även kunderna tillgång till en stor databas innehållandes fakta om kemikalier. Tre tidigare anställda vid företaget startade ett nytt företag som bedrev konkurrerande verksamhet med det ursprungliga företaget. Det hela utmynnade i en stämning gällande röjning av företagshemlig information.   

Det nya företaget som de tre tidigare anställda startat tillsammans med tre andra personer hade även dem en databas med fakta om kemikalier som de, precis som det ursprungliga företaget, erbjöd sina kunder tillgång till och häri bestod den konkurrerande verksamheten.

Enligt tingsrättens sätt att se på saken så rådde det inga tvivel om att det ursprungliga företagets databaser och datasystem var att betrakta som affärshemligheter. Tingsrätten ansåg dock inte att det ursprungliga företaget kunnat påvisa att det nya företaget använt sig av deras affärshemligheter i utvecklandet av sitt system då de båda systemens likheter inte ansågs tillräckligt betydande.

Tingsrätten kunde också konstatera att det ursprungliga företaget inte hade lagt fram några bevis som tydde på att deras tidigare anställda och numera konkurrenter skulle ha delat med sig av material som kunde ses som företagshemlig information. Det nya företaget hade även anlitat ett marknadsföringsbolag vilket tydde på att de rimligen inte skaffat sig tillgång till kundlistor från det ursprungliga företaget.

Tingsrätten avslog därför det ursprungliga företagets stämning. De fick i och med detta betala de nästan sju miljoner i rättegångskostnader som uppstått för det nya företaget.

Önskar ni juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 08-33 44 25.

Dela gärna