Vid dödsfall och bodelning

Skulle delägare gå bort är det viktigt att aktieägaravtalet föreskriver att inlösenrätt finns för kvarvarande delägare. I ett fåmansbolag vill man kunna undvika att en ny aktieägare som man aldrig samarbetat/arbetat med tidigare plötsligt ska kunna träda in. Viktigt för att en sådan regel ska kunna bli giltig är att det även i bolagsordningen som är offentlig flaggas för att det föreligger ett aktieägaravtal mellan parterna. Bra i en sådan situation är att ha en kompanjonsförsäkring vilket i praktiken innebär att delägarna har tecknat växelvisa livförsäkringar för att vid dödsfall ha råd att lösa ut annan delägare.

Vid bodelning har man dessvärre ingen möjlighet att få hjälp av försäkringar (är inte omöjligt att det kan finnas men inget författaren hört talas om) varför det är extra viktigt att tänka på att ha en värderingsmodell som inte värderar aktierna för högt.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss