Avslutande av provanställning

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Avslutande av provanställning

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX 

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed informeras du om att din provanställning avslutas. 

Alt 1: Din provanställning avslutas och kommer därmed inte att övergå till en tillsvidareanställning.

Alt 2: Din provanställning avslutas i förtid.

Din sista anställningsdag är ”datum månad år”.

Som arbetsgivare är det vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter.

Om din provanställning avslutas i förtid och om du är medlem i facket alternativt att det finns ett kollektivavtal knutet till arbetsplatsen så har du rätt till att begära att en förhandling sker enligt medbestämmande lagen (1976:580).

Du har enligt anställningsskyddslagen (1982:80) rätt till 14 dagars skriftligt varsel innan dess att provanställningen upphör.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Detta besked har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom arbetstagarens signatur bekräftas endast att han/hon tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss