Avslutande av provanställning

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Avslutande av provanställning

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX 

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed informeras du om att din provanställning avslutas. 

Alt 1: Din provanställning avslutas och kommer därmed inte att övergå till en tillsvidareanställning.

Alt 2: Din provanställning avslutas i förtid.

Din sista anställningsdag är ”datum månad år”.

Som arbetsgivare är det vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter.

Om din provanställning avslutas i förtid och om du är medlem i facket alternativt att det finns ett kollektivavtal knutet till arbetsplatsen så har du rätt till att begära att en förhandling sker enligt medbestämmande lagen (1976:580).

Du har enligt anställningsskyddslagen (1982:80) rätt till 14 dagars skriftligt varsel innan dess att provanställningen upphör.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Detta besked har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom arbetstagarens signatur bekräftas endast att han/hon tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift

Har du frågor kring mallen? Ring 08-33 44 25

Se alla mallar

Kontakta oss