Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Underrättelse före avskedande

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr: XXXXXX-XXXX 

Kontaktperson:

E-post:

Telefon: 

Arbetstagaren

”X”

Personnr: XXXXXX-XXXX

Underrättelse

Härmed underrättas du om att arbetsgivaren avser att avskeda dig.

Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren under förutsättning att du begär det inom en (1) vecka.

Övrigt

Valfritt:

Du ska inte komma till arbetsplatsen utan ta kontakt via mail eller telefon.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: (X) på (telefonnr, mailadress).Denna underrättelse har upprättats i två exemplar där arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt. Genom min signatur bekräftar du endast att du tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift