Uppsägning – arbetsbrist

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Uppsägning – arbetsbrist

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX 

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

(Namnet på den som sägs upp) blir uppsagd från sin anställning den (DDMMÅÅÅÅ) på grund av arbetsbrist. Anställningen avslutas efter uppsägningstiden som är (X) månader. Sista dag som anställd är (DDMMÅÅÅÅ).

Som arbetsgivare är det vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter.

Om du tycker att uppsägningen är felaktig och vill fortsätta vara anställd, en så kallad ogiltighetsförklaring, måste du informera arbetsgivaren om detta. Det ska göras inom två veckor från det att du tagit del av uppsägningen. Därefter behöver du stämma arbetsgivaren. Stämningen måste göras inom fyra veckor från det att du tagit del av uppsägningen. Om MBL-förhandlingar inletts genom ditt fackförbund har du istället två veckor på dig att stämma arbetsgivaren från det att MBL-förhandlingarna avslutats mellan fackförbundet och arbetsgivaren.

Om du tycker att du har rätt till skadestånd måste du meddela arbetsgivaren detta. Det måste göras inom fyra månader från det att du tagit del av uppsägningen. Därefter måste du stämma arbetsgivaren inom åtta månader från det att du tagit del av uppsägningen. Om MBL-förhandlingar inletts genom ditt fackförbund har du istället fyra månader på dig att stämma arbetsgivaren från det att MBL-förhandlingarna avslutats mellan fackförbundet och arbetsgivaren.

Om du inte följer det beskrivna tidsramarna, som är gällande lagstiftning, förlorar du möjligheten till att få uppsägningens giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Eftersom du varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader/ i mindre än tolv månader under de senaste tre åren vid anställningstidens utgång, har du företrädesrätt/ej företrädesrätt till ny anställning i den verksamhet där du varit sysselsatt. Har du varit anställd mer än tolv månaderunder de senaste tre åren och därmed har denna företrädesrätt så gäller den från det att du anmält intresse för företrädesrätt och under nio månader från det att anställningen har upphört.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: (X)på (telefonnr, mailadress). Denna uppsägning har upprättats i två exemplar där arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom arbetstagarens signatur bekräftas endast att han/hon tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss