Varsågod att använda våra

Mallar

Mallar.

På denna sida delar vi med oss av mallar, guider om hur ni använder er av mallarna och instruktionsvideor. Det är fritt fram att använda samtliga mallar. Om ni har frågor kring mallarna eller är i behov av vidare juridisk hjälp så är ni välkomna att kontakta oss på 08-33 44 25.

Paketerade mallar som är gratis och redo att användas direkt

Korttidspermittering (Corona)

Spela videoklipp

Innehåll:
Mallar
Guide
Video

Avslutande av anställning – att tänka på

När du som arbetsgivare av någon orsak vill/behöver avsluta en anställning är det viktigt att veta hur avslutet ska genomföras för att om möjligt undvika krav om skadestånd och onödiga konflikter.

Innehåll:
Mallar
Guide

Avslutande av provanställning

Är den anställde fortfarande provanställd så ska du inte använda dig av någon av de fyra andra ovan nämnda kategorierna. Detta beror på att du inte behöver ha några skäl för att avsluta en provanställning.

Innehåll:
Mallar
Guide

Avslutande av tidsbegränsad anställning

Framgår det av den anställdes anställningsavtal/anställningsbesked att den anställde är tidsbegränsat anställd så ska det också framgå när den tidsbegränsade anställningen upphör.

Innehåll:
Guide

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist är ett populärt sätt att avsluta en anställning på. Detta beror på att arbetsgivaren slipper ge några personliga skäl till att den anställdes anställning kommer att upphöra.

Innehåll:
Mallar
Guide

Uppsägning på grund av personliga skäl

Innan en uppsägning av personliga skäl får göras så ska arbetsgivaren, senast två veckor innan, underrätta den anställde om arbetsgivarens avsikter. Är den anställde fackligt ansluten ska en underrättelse…

Innehåll:
Mallar
Guide

Avskedande

Avskedande kan användas när en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren utfört arbete för en konkurrerande verksamhet…

Innehåll:
Mallar
Guide