JURIDISK RÅDGIVNING

Ring oss på 070-732 30 82 för kostnadsfria och raka svar på era juridiska frågor.
 
Vi jobbar med alla typer av tvister som prövas av domstol och av skiljenämnd.
 
Ibland räcker ett telefonsamtal för att ge svar på vart man kan vända sig eller på vad man kan göra.
 
Ibland behövs mer än rådgivning och då hjälper vi er även vidare med det.

JURIDIK SKA VARA ENKELT OCH BEGRIPLIGT  

Vi talar klarspråk med alla våra kunder såväl som deras samarbetspartners och motparter. Endast genom att tala klarspråk så kan våra kunder få chansen att välja den lösning som bäst passar deras situation ur ett kortsiktigt såväl som ett långsiktigt perspektiv.

Klarspråk innebär också att våra kunder har full insikt i hur vi jobbar med deras ärenden. Vi delar alltid med oss av våra skrifter och förklarar för våra kunder vilka rättsregler som är relevanta i ärendet.

Klarspråk innebär även att vi är tydliga med hur vi sätter arvoden och vad vi tar betalt för. Exempelvis så tar vi inte betalt för mallar som redan finns upprättade utan delar istället kostnadsfritt med oss av dessa.

Nyheter