Begriplig juridik

Välkommen!

Kontakta oss på telefonnummer 08-33 44 25

Vi kan

Avtal​.

Vi upprättar alla typer av avtal som er verksamhet behöver som exempelvis anställningsavtal, aktieägaravtal, uppdragsavtal och avtal för era kunder. Avtal som är begripliga och så korta som möjligt.

Tvister.

Befinner sig er verksamhet i en tvist biträder vi er oavsett om det är förhandling med facket eller i arbetsdomstolen, i tingsrätten eller i skiljenämnden.

Uppsägning/ Avskedande.

Har ni en anställd som missköter sitt arbete eller på grund av andra personliga skäl inte levererar enligt förväntan biträder vi er med att upprätta handlingsplan, varning eller med en uppsägnings- eller avskedandeprocess.

Kollektivavtal.

Är ni intresserade av att teckna kollektivavtal, alternativ pressar facket er till det kan vi biträda er i processen.

Arbetsbrist/ omorganisation.

Råder det arbetsbrist i er verksamhet eller är ni i behov av att omorganisera hjälper vi er att strukturera upp processen så att den sker i enlighet med LAS och MBL. Vi biträder er även i förhandling med facket innan uppsägningar får ske.

Verksamhetsövergång​.

Står er verksamhet inför att förvärva en annan verksamhet biträder vi er med en bedömning om verksamhetsövergång föreligger eller ej och biträder er i nödvändiga MBL-förhandlingar med facket.

Vi talar

Klarspråk

Vi talar klarspråk med alla våra kunder såväl som med deras kunder, samarbetspartners och motparter. Vi tror begriplighet är bäst ur ett kortsiktigt såväl som ett långsiktigt perspektiv.

Vi ger dig full

Transparens

Klarspråk innebär också att våra kunder har full insikt i hur vi jobbar med deras ärenden. Vi delar alltid med oss av våra skrifter och förklarar för våra kunder vilka rättsregler som är relevanta i ärendet.

Vi har alltid

Tydlig prissättning

Klarspråk innebär även att vi är tydliga med hur vi sätter arvoden och vad vi tar betalt för. Exempelvis så tar vi inte betalt för mallar som redan finns upprättade utan delar istället kostnadsfritt med oss av dessa.

Varsågod att använda våra mallar

Här delar vi med oss av mallar för olika typer av juridiska dokument samt guider och videos hur ni använder dessa.