Förhandlingsframställan – arbetsbrist

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Förhandlingsframställan – arbetsbrist

Till fackförbundet X

Datum:

Vår referens:

Kontaktar er som titelför  X, org nummer XXXXXX-XXXX

Det har uppstått arbetsbrist varför arbetsgivaren överväger att säga upp följande nedanstående medlemmar hos er:

  1. NN, personnummer X, telefonnummer X
  2. …..

Era medlemmar är underrättad om situationen och vill att ni så snart som möjligt kontaktar dem. 

Vi föreslår att förhandlingen lämpligen kan äga rum: (Föreslå datum, tid och plats eller skriv att ni emotser fackförbundets förslag på datum, tid och plats).

X

Vänligen kontakta nedan snarast om vilken av de föreslagna tiderna som ni kan delta, alternativt föreslå annan tid.

Ort/datum

Namn:

Enhet:

Telefon:

E-post:

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss