Uppsägning för personer över 68 år

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Uppsägning för personer över 68 år

Arbetsgivaren

“X”

Org.nr: XXXXXX-XXXX

Den anställde

“X”

Personnr: XXXXXX-XXXX

X blir uppsagd från sin anställning den (DDMMÅÅÅÅ) på grund av personliga förhållanden. Anställningen avslutas efter uppsägningstiden som är en månad. Sista dag som anställd är (DDMMÅÅÅÅ)

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson X antingen via e-post: X eller via telefon: X. Denna uppsägning har upprättats i två exemplar där arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom arbetstagarens signatur bekräftas endast att han/hon tagit del av ovanstående information.

Ort den datum månad år

___________________________________

Arbetsgivarens underskrift

Ort den datum månad år

___________________________________

Arbetstagarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss