Överenskommelse – avslutande av anställning

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Överenskommelse – avslutande av anställning

Mellan parterna ”Namn arbetstagaren”, ”pers. nr” och ”Arbetsgivaren”, ”Org. nr”.

Parterna har genom detta avtal kommit överens om följande:

1. Att ”Namn arbetstagaren” anställning fortsätter fram till den ”datum månad år”.

2. Alt 1. Att ”Namn arbetstagaren” är arbetsbefriad till hans/hennes sista anställningsdag den ”datum månad år” med full lön och förmåner som om han/hon varit i tjänst.

Alt 2. Att ”Namn arbetstagaren” arbetar till sista anställningsdag med full lön och förmåner.

3. Parterna har gemensamt skrivit under detta avtal på arbetsgivarens kontor där också ”Namn arbetstagaren” har lämnat tillbaka nycklar till kontoret, sin tjänstedator och tjänstetelefon. ”Namn arbetstagaren” har också själv fått möjlighet att ta med sig sina personliga ägodelar från kontoret.

4. Att då båda parter skrivit under denna överenskommelse så är samtliga ouppklarade affärer mellan parterna avklarade och ingen av parterna kan ställa något ytterligare krav mot den andre med anledning av det tidigare anställningsförhållandet mellan parterna. Denna överenskommelse påverkar dock inte ”Namn arbetstagaren” rätt till ersättning utöver belopp i punkt 2 för intjänad lön, intjänad semesterersättning och intjänade förmåner som tjänstepension.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss