Överenskommelse – korttidspermittering

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Överenskommelse – korttidspermittering

(Används när arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal)

Mellan parterna NN, personnummer XXXXXX-XXXX  (nedan kallad ”den anställde”) och N, organisationsnummer XXXXXX-XXXX (nedan kallad ”arbetsgivaren”).

Parterna har genom detta avtal kommit överens om följande:

1. Att den anställde ska vara korttidspermitterad från och med 2020-03-16 till och med 2020-12-31.

2. Att den anställde under korttidspermitteringen ska minska sin arbetstid med:

Alternativ 1:               20%

Alternativ 2:               40%

Alternativ 3:               60%

3. Denna överenskommelse omfattar minst 70% av de anställda hos arbetsgivaren, vilka är följande personer:

NN

NN

NN

Etc…

4. Den anställde kommer under korttidspermitteringen erhålla:

Alternativ 1 (vid 20% minskad arbetstid):              4% mindre lön

Alternativ 2 (vid 40% minskad arbetstid):  6% mindre lön

Alternativ 3 (vid 60% minskad arbetstid):  7,5% mindre lön

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss