Aktieägaravtalets omfattning

Eftersom det inte finns någon särskild lag som reglerar aktieägarnas förhållanden till varandra behöver aktieägarna upprätta ett avtal för att bestämma vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla mot varandra och mot bolaget. Allt går inte att avtala om då det kan bryta mot tvingande lagstiftning eller anses som oskäligt. Vi kommer att gå igenom de olika bestämmelser som man kan avtala om och varför de kan vara bra att ha med dem i ett aktieägaravtal.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss