Bolagets ändamål

Har ni inget speciellt ändamål, som till exempel ett välgörande ändamål, så är bolagets ändamål oftast mer eller mindre att bolaget ska satsa på en god tillväxt och vinst inom det som framgår i bolagsordningen under rubriken verksamhetsbeskrivning. Om ni redan startat eller köpt bolaget så finns det en bolagsordning där det under verksamhetsbeskrivning framgår vad bolaget ska göra. När ni ska göra ett aktieägaravtal kan det finnas anledning att titta på hur ni i bolagsordningen har beskrivit det bolaget ska göra. Ofta har man inte tänkt igenom det särskilt mycket, man har istället bara försökt att göra beskrivningen så bred som möjligt. Det är en vanlig missuppfattning att bolaget endast får vara verksam inom det som framgår av verksamhetsbeskrivningen. Det enda som verksamhetsbeskrivningen begränsar är hur brett namnskyddet blir eftersom bolaget bara kan få ensamrätt till ett företagsnamn inom den bransch som bolaget är verksam i. Är bolaget i praktiken inte verksam inom allt som framgår av verksamhetsbeskrivningen kan bolaget ändå få svårt att hävda ett brett namnskydd. Vidare kan en nackdel med en bred verksamhetsbeskrivningen vara att det blir svårare att införa hållbara och rimliga konkurrensklausuler (läs mer i bestämmelsen under rubriken ”Konkurrens och sekretess”). Kom även ihåg att det går att bredda verksamhetsbeskrivningen i efterhand om det skulle behövas.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss