Bolagsordning

Det är bra att blanda in bolagsordningen i aktieägaravtalet. Risken är annars att det i bolagsordningen och aktieägaravtalet står motstridiga saker. Ett förslag är därför att ha bolagsordningen som bilaga till aktieägaravtalet och att skriva in att ”bolagsordningen ska ha samma innehåll som framgår av bilagan till aktieägaravtalet” och att ”den endast får ändras i enlighet med aktieägaravtalet”. Vidare är det mycket viktigt att ha med en mening i bolagsordningen som informerar om att det finns ett aktieägaravtal mellan delägarna i bolaget. Genom en sådan information i bolagsordningen har en utomstående som blir påverkad av aktieägaravtalet, till exempel en framtida köpare av aktier i bolaget, mindre möjlighet att mena att han/hon/den inte ska kunna påverkas av det aktieägaravtal som finns upprättat mellan delägarna. Det räcker med att i bolagsordningen skriva att ”det finns ett aktieägaravtal mellan aktieägarna i bolaget”.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss