Förändringar avseende Parts styrelse (endast för part som är juridisk person)

Om en av parterna är juridisk person, det vill säga att aktierna i Bolaget ägs av ett annat bolag och inte direkt av en privatperson och om man inte plötsligt vill behöva samarbeta med en helt ny person kan det vara bra att skriva in att om en sådan förändring sker utan samtycke till exempel rörande parts styrelse eller ägarförhållandena ska det ses som ett kontraktsbrott. I praktiken är det lika illa för övriga delägare som att aktierna sålts till utomstående varför det i en sådan situation är bra om det finns en bestämmelse i aktieägaravtalet som gör det möjligt att köpa aktierna utan att det ska behöva kosta för mycket. Man kan till exempel skriva i avtalet att parten ska få betalt enligt värderingsmodellen minus en viss procent.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss