Försäljningsrätt (”tag along”)

Många gånger är man delägare i mindre aktiebolag för att man har bra samarbete med övriga delägare eller till och med anser att en viss delägare är avgörande för ens engagemang i bolaget. Föreligger den typen av situation kan det vara bra att skriva in att om någon utomstående erbjuder sig att köpa aktier så ska alla delägare ha rätt att sälja lika många aktier beroende på storleken av deras aktieinnehav.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss