Försäljningsskyldighet (”drag along”)

Har ni som delägare en tydlig exitstrategi där ni ska sälja bolaget vid en viss situation, eller vid en viss situation har som strategi att ta in mer kapital och/eller vill stimulera anställda med ett delägarskap är det viktigt att ta in en försäljningsskyldighet i avtalet. Detta är även en bra bestämmelse att ha med om parterna vill att delägarskap ska vara kopplat till anställning eller om en delägare som äger en majoritet av aktierna inte ska kunna bli stoppad att sälja bolaget bara för att en liten delägare vägrar, ofta vill de som köper privata bolag äga 100% och inte mindre.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss