Generella åtaganden

Här kan man skriva in vilka krav man har på delägarna utöver deras skyldighet enligt lag som exempelvis att de ska delta i och rösta på bolagsstämma och att de lojalt ska verka för bolagets bästa intresse.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss