Inlösen av aktier – oavsett skäl

För att inte hamna i liknande låsningar som redan beskrivits under bestämmelsen med rubrik ”Inlösen vid parts kontraktsbrott eller obestånd”, så kan det vara bra att ha med en bestämmelse om att det inte ens behöver finnas skäl för att kunna ta upp att aktier behöver byta ägare (påkalla inlösen av aktier). Ibland tröttnar delägare på andra delägare utan att det handlar om kontraktsbrott och då är det viktigt att ha ett smidigt verktyg för att parterna snabbt ska kunna gå vidare utan att det hinner skada bolaget. Ett bra sätt är att ha med en bestämmelse om att om en aktieägare föreslår för de övriga delägarna att köpa ut honom/henne för en bestämd summa, så ska delägare som inte går med på det också vara beredda att själva sälja sina aktier för samma summa. Med en sådan bestämmelse tvingas delägaren att direkt föreslå en summa som är rimlig. Lyckas man inte med det kan det även i en situation där man bara tröttnat på att äga ett bolag ihop vara bra om det finns möjlighet att tvinga parterna att lägga ned bolaget (likvidera) för att inte hamna i en låsning (vakuum), se bestämmelsen med rubriken ”Likvidation”.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss