Konkurs och svårigheter att betala skulder

Om någon av delägarna får ekonomiska problem är det något som typiskt sett kommer att påverka de övriga delägarna och Bolaget negativt. En sådan part blir ofta mycket upptagen med sin egen besvärliga ekonomiska situation varför den inte bidrar på samma sätt som tidigare. Sitter parten i styrelsen så kan det även komma att påverka bolagets kreditvärdering. Mot denna bakgrund är det bra att det finns en möjlighet i avtalet att kunna köpa ut en sådan part utan att det ska behöva kosta för mycket. Man kan till exempel skriva in i avtalet att parten ska få betalt enligt värderingsmodellen minus en viss procent.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss