Likvidation

Vill parterna av något skäl inte längre driva Bolaget vidare är det viktigt att parterna har en skyldighet att medverka till en snabb likvidation. I sådana situationer är många gånger bakgrunden att man inte kunnat komma överens om hur bolaget ska drivas alternativt har det inte gått så bra för bolaget. Parter kan i nämnda situationer vara ganska dåliga på att städa efter sig. Många gånger sitter de och väntar ut varandra för att få möjlighet att köpa ut den andre. För att det inte ska ske och dra ut på tiden är en möjlighet att ha en bestämmelse om vite (visst bestämt skadeståndsbelopp) i aktieägaravtalet för att sätta press på att alla parter måste medverka till att likvidation sker. Oftast brukar det räcka med att någon hotar om att verkställa bestämmelsen för att parterna ska lyckas komma överens.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss