Överlåtelse av aktier

I mindre bolag brukar delägarna inte vilja att aktier ska kunna få nya delägare hur som helst. Senare i denna guide kommer vi att ta upp hembud, förköpsförbehåll och samtycke. Det kan också vara bra för tydlighets skull utöver nämnda begränsningar att ta med en bestämmelse om att delägare inte heller får pantsätta sina aktier om inte alla delägare är överens om det.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss