Överlåtelse av avtalet

Det finns många livremmar och hängslen i aktieägaravtal såsom samtycke, hembud och förköpsrätt men det kan ändå vara bra att ha en mening med om att delägares rättigheter enligt aktieägaravtalet inte heller ska kunna överlåtas eller pantsättas. Det kan handla om att Bolaget har en skuld till en delägare, skulden får med en sådan bestämmelse inte säljas vidare eller sättas i pant.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss