Parter

Under denna bestämmelse ska man skriva in de parter som är en del av aktieägaravtalet. Viktigt att komma ihåg är att parterna är desamma som aktieägarna med ett undantag nämligen bolaget. Varför man även bör ha med bolaget som part i avtalet är för att även bolaget ska ha möjlighet att tillvarata sina rättigheter om det tillexempel lider skada på grund av att någon aktieägare bryter mot aktieägaravtalet.

Om någon äger aktier genom ett aktiebolag är det viktigt att komma ihåg att det då är det deras aktiebolag som är part i avtalet och inte de själva. I en sådan situation kan det vara bra att ha med en bestämmelse om att aktiebolaget som är part i avtalet inte hur som helst ska ha rätt att ändra styrelsemedlemmar eller ägare och ändå ha kvar sina aktier i Bolaget (se bestämmelsen med rubrik ” Förändringar avseende Parts styrelse (endast för part som är juridisk person)”. Finns ingen sådan bestämmelse har parterna i praktiken ingen kontroll över vilken fysisk person de kommer att behöva samarbeta med.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss