Samtyckesförbehåll

Samtyckesförbehåll är den tredje möjligheten för att se till att inte aktier byter ägare hur som helst. Samtycke är, precis som det låter, att man kan bestämma att det ska krävas samtycke från tillexempel alla eller en majoritet av alla aktieägare för att en ny aktieägare ska få förvärva aktier av någon aktieägare. Denna typ av klausul är ovanlig i svenska aktieägaravtal vilket kanske beror på risken för inlåsningseffekt som klausulen skapar. Man kan mer eller mindre i praktiken bli tvingad att kvarstå som aktieägare. Fördelarna med klausulen är att aktieägare som inte är så ekonomiskt starka inte lika lätt kan bli överkörda och att dessa aktieägare kan tvinga fram ett billigt pris om någon aktieägare absolut vill sälja sina aktier.

Viktigt för att en sådan regel ska kunna bli giltig även mot utomstående är att den även finns med i bolagsordningen, som är en offentlig handling.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss