Vinstutdelning

Vinstutdelning är en av de vanligaste orsakerna till tvister mellan delägare. När man precis har startat bolag och inte har några vinster är kanske inte det första man funderar över är hur mycket vinst som ska tas ut. Tanken är många gånger att vinster ska återinvesteras i bolaget för att det ska växa så snabbt som möjligt, men när åren går kan delägares viljor gå isär ofta beroende på deras privata status. En delägare kanske vill ha ut större vinster för att den har skaffat fler barn och behöver större bostad, medan en annan delägare kanske är betydligt äldre än de övriga delägarna och har inte samma tålamod att invänta större framtida vinster. Så även om ni delägare för tillfället har en tanke om att inte ta ut några vinster kan det vara bra att komma överens om en fast procent som delägare har rätt att kräva i vinst och en fast procent som ska återinvesteras i bolaget. Detta för att inte hamna i tvist framöver. Sedan kan ni självklart, om alla är överens, välja att ibland inte följa den procent som ni skrivit in i aktieägaravtalet beroende på vad ni för varje år anser vara bäst för er och ert bolag.

Viktigt att tänka på för att inte hamna i en likviditetskris är att ni skriver in att utdelning till aktieägare inte får ske så länge Bolagets tillgängliga pengar (likvida medel) understiger till en viss summa. Hur stor summan behöver vara varierar efter storleken på bolaget.

För att inte råka dela ut lånade pengar är det bra att också skriva in att med tillgängliga pengar (likvida medel) menas alla pengar/medel bolaget har tillgång till men inte de som bolaget lånat.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss