Konkurrerande verksamhet

Anställda som bedriver konkurrerande verksamhet anses agera illojalt mot sina arbetsgivare. Ett tydligt exempel på ett fall där en anställd bedrivit konkurrerande verksamhet finns i domen AD 15/1996. Den anställda här hade under pågående anställning startat en konkurrerande verksamhet till vilken han dessutom hänvisat kunder från sin arbetsgivare. Den anställda blev med anledning av detta avskedad vilket AD (Arbetsdomstolen) ansåg var motiverat då det att bedriva konkurrerande verksamhet ses som den kanske allvarligaste formen av illojalitet.

Det kan även bli en väldigt kostsam historia för anställda att starta och bedriva konkurrerande verksamhet då arbetsgivare går miste om stora intäkter. Detta då utdömda skadestånd med anledning av konkurrerande verksamhet ska motsvara intäktsförlusterna. I fallet med domen AD 38/2009 så dömdes den anställda att betala skadestånd på 4 miljoner samt rättegångskostnader med anledning av sin konkurrerande verksamhet. Den anställda hade i sin konkurrerande verksamhet tagit över b.la. ett samarbetsavtal och personal från sin arbetsgivare. Han hade dessutom dragit igång sin konkurrerande verksamhet då han fortfarande var anställd.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss