Missbruk av alkohol

Då anställda har ett missbruk av alkohol som påverkar deras arbete så kan detta potentiellt leda till att arbetsgivare genomför en uppsägning. Det finns i regel två olika synsätt på uppsägningar som har sin grund i missbruk av alkohol.

Det kan ses som misskötsamhet som i fallet med domen AD 33/2007. Den anställda hade här ett missbruk av alkohol som tog sig uttryck i att den anställda var onykter på arbetstid och den anställda hade bland annat gjort sig skyldig till rattfylleri i sin tjänstebil. Därutöver så menade AD (Arbetsdomstolen) att den anställda hade arbetsuppgifter som förutsatte förtroende från såväl kunder som arbetsgivare. Sammantaget så ansåg AD i detta fall att det förelåg saklig grund för uppsägning av den anställda.

I motsats till ovan så ansåg AD däremot i fallet med domen AD 85/1986 ej att det funnits saklig grund för uppsägning av den anställda. Den anställdas missbruk av alkohol berodde i detta fall på ett beroende vilket konstaterats av läkare. Trots en betydande olovlig frånvaro, med anledning av den anställdas missbruk av alkohol, så ogiltigförklarade AD därför uppsägningen av den anställda och gav denne rätt till skadestånd.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss