Säsongsarbete

Säsongsarbete är, som namnet antyder, arbete som enbart går att utföra säsongsvis. Säsongsarbete kan exempelvis bestå i vissa arbeten inom jordbruk eller vissa arbeten på skidanläggningar. Anställs någon för säsongsarbete så ska anställningen vara säsongen ut och ej bara en del av säsongen.

Domen AD 12/1986 behandlar ett fall där en anställning för säsongsarbete avbröts innan säsongen var till ända. Detta skedde två säsonger i rad och betraktades då som uppsägningar utan saklig grund vilket ledde till att den anställde fick skadestånd.

Arbetsgivare är skyldiga att erbjuda anställda i säsongsarbete förtur till återanställning kommande säsonger givet att de anställda under de senaste två åren varit anställda mer än sex månader. De anställda i säsongsarbete ska också erbjudas förtur till andra anställningar om de under de senaste tre åren varit anställda i mer än tolv månader.

Arbetsgivare är också skyldiga att meddela anställda i säsongsarbete minst en månad innan en anställning upphör. Det finns dock två undantag till detta. Undantagen är om de anställda i säsongsarbete får erbjudande om vidare anställning i samband med att den nuvarande löper ut eller om de anställda i säsongsarbete de senaste tre åren inte varit anställda i minst tolv månader.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss