Korttidspermittering (Corona)

Varsågod att ladda ner vårt paket. Det är helt kostnadsfritt att ladda ner och använda. Vill ni att vi ska ta hand om någon del av processen eller hela processen ring 08-33 44 25 eller maila oss på info@klarsprak.nu.

Guide

För vilka gäller stödet?

Alla företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer på grund av Corona (Covid-19) (förutom vissa offentliga organisationer och enskilda firmor utan anställda) kommer att kunna nyttja stödet. För att kunna nyttja stödet så måste arbetsgivaren först ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Ett exempel på en sådan åtgärd är uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt). Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Vilka anställda omfattas?

Alla som har varit anställda i minst tre månader och inte tillhör arbetsgivarens familj (reglerna är dock för tillfället lite oklara – men de får tolkas som att delägare i företaget och deras familjemedlemmar inte omfattas).

Vilka nivåer finns?    

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent. Dessa innebär minskade lönekostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. För den anställde innebär de tre alternativen minskad lön med 4, 6 eller 7,5 procent. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa tre nivåer som stöd för kortidspermittering kommer ges. 

Vad gäller när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal?

För att korttidspermittering ska kunna påbörjas måste centrala och lokala kollektivavtal stödja detta. Det är sedan upp till arbetsgivaren och fackförbundet att hitta en överenskommelse om hur många av de anställda som ska omfattas och hur mycket deras arbetstid och lön ska minskas (enligt de tre olika alternativen under rubriken ”Vilka nivåer finns”). Se därför till att, så snart som möjligt, kalla fackförbundet till en MBL-förhandling så att en överenskommelse om korttidspermittering kan nås. Klarspråk Juristbyrå hjälper dig gärna med både kallelse och förhandling. 

Vad gäller när arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal?

Finns inte ett centralt kollektivavtal så måste 70% av medarbetarna godkänna och delta i korttidspermitteringen. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats måste också vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten (mall för Överenskommelse – korttidspermittering hittar ni här). Om läget är akut kan arbetsgivaren välja att ingå överenskommelserna innan förhandling är klar med de fack som de anställda är medlemmar i. I sådant fall ska arbetsgivaren informera och förhandla med facket efteråt och då förklara att det fanns synnerliga skäl att ingå överenskommelserna före förhandlingen.

Hur ansöker arbetsgivaren?

Det går att ansöka från den 7 april. Det finns ännu inte rutiner på plats kring ansökan, men den ska göras på tillvaxtverket.se. Stödet utbetalas först då Tillväxtverket har godkänt ansökan. 

Har du frågor kring guiden eller mallarna? Ring 08-33 44 25

Se alla mallar

Kontakta oss