Frukostseminarium om HR-revision

Klarspråk bjuder in till ett frukostseminarium om HR-revision på Klarspråks kontor på Birger Jarlsgatan 2 den 26 november 2019, 08.00-10.00.

Har du en välfungerande HR-funktion? Är du säker på att ditt företag följer lagar och bestämmelser inom HR? Vi kan besvara dina frågor och räta ut frågetecknen. HR-revisionen ger dig en övergripande bild över HR-områdets alla delar, både ur ett strategiskt såväl som ett operativt perspektiv. Du får en neutral part som med nya ögon gör en analys av din verksamhet och kommer med rekommendationer på ert nästa steg inom HR-området.

Läs mer om seminariet i bifogad fil.

PDF – frukostseminarium om HR-revision

Dela gärna