LAS-ändringar för 2020

Det nya året medförde, i vanlig ordning, en del förändringar i våra lagar. En av de lagar som berörs är lagen om anställningsskydd (LAS).

LAS förändras på så vis att den anställde får rätt att vara kvar i sin anställning till dess att denne fyller 68 år. Då den anställde fyllt 68 år ges dock arbetsgivaren rätt att använda sig av ett så kallat förenklat uppsägningsförfarande för att säga upp den anställde. Ett förenklat uppsägningsförfarande innebär att arbetsgivaren inte behöver kunna påvisa saklig grund för uppsägningen. Här finner ni en mall för hur en sådan uppsägning kan se ut.

Även andra förändringar sker år 2020 då den anställde uppnår 68 år ålder. Till dessa hör att tidsbegränsade anställningar upphör att övergå till tillsvidareanställningar om man fyllt 68 år. Detta sker annars om den anställde under en femårsperiod haft en allmän visstidsanställning i totalt minst två år eller ett vikariat i totalt minst tre år. Om anställningsavtalet ingåtts tidigare än den 1 januari 2020 så är det däremot fortfarande vid 67 års ålder som tidsbegränsade anställningar upphör att övergå till tillsvidareanställningar.  

En annan förändring är den att arbetsgivaren inte längre behöver lämna ett skriftligt besked som innehåller information om ogiltigförklaring samt företrädesrätt då anställningen avslutas för någon som fyllt 68 år. Det som nu ska gälla är att den anställde sägs upp och ska få ett skriftligt besked av vilket enbart sista anställningsdag och det faktum att den anställde är uppsagd behöver framgå.        

Arbetsgivaren måste dock, som tidigare, fortfarande varsla den anställde två veckor innan uppsägningen upphör så att den anställde får en chans att begära överläggning.

År 2023 ska åldersgränsen för samtliga nämnda förändringar höjas ytterligare till 69 år.

Önskar ni juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 08-33 44 25.

Dela gärna