Avskedande

Varsågod att ladda ner vårt paket. Det är helt kostnadsfritt att ladda ner och använda. Vill ni att vi ska ta hand om någon del av processen eller hela processen ring 08-33 44 25 eller maila oss på info@klarsprak.nu.

Guide

Avskedande

Avskedande kan användas när en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren utfört arbete för en konkurrerande verksamhet, trakasserat annan anställd, stulit från arbetsgivaren eller någon annan grövre omständighet som medfört att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren rubbats i grunden.

Innan ett avskedande får göras ska arbetsgivaren, senast en vecka innan, underrätta den anställde om att arbetsgivaren har för avsikt att avskeda.  Är den anställde fackligt ansluten ska en underrättelse även skickas till dennes fackförening. Begärs det överläggning måste arbetsgivaren avvakta att göra det slutgiltiga avskedandet tills dess att överläggningen är avslutad. När överläggningen är avslutad så avskedas den anställde genom ett skriftligt besked. 

Vid avskedande har den anställde inte rätt till någon uppsägningstid – anställningen avslutas istället då den anställde blir delgiven avskedandet. Just att den anställde inte har rätt till någon uppsägningstid vid ett avskedande gör att arbetsgivare gärna väljer detta sätt att avsluta en anställning på, även då det inte finns tillräckliga skäl. Detta görs många gånger för att sätta ekonomisk press på arbetstagaren och på så vis få denne att gå med på ett billigt utköp. Den risk som arbetsgivaren tar är att den anställde ogiltigförklarar avskedandet och/eller kräver skadestånd.


Fördjupningar

Avskedande
Tidsfrister

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss