Avslutande av anställning – att tänka på

Varsågod att ladda ner vårt paket. Det är helt kostnadsfritt att ladda ner och använda. Vill ni att vi ska ta hand om någon del av processen eller hela processen ring 08-33 44 25 eller maila oss på info@klarsprak.nu.

Guide

Inledning

När du som arbetsgivare av någon orsak vill/behöver avsluta en anställning är det viktigt att veta hur avslutet ska genomföras för att om möjligt undvika krav om skadestånd och onödiga konflikter.

Denna guide ger dig som arbetsgivare konkret vägledning om vilka steg som ska tas och i vilken ordning de ska tas för bästa möjliga avslut. Vanligt är att parterna under processen träffar en överenskommelse istället för att behöva avsluta anställningen på ett ensidigt sätt (mall för Överenskommelse – avslutande av anställning hittar ni här).

Kartläggning

Först är det viktigt att du som arbetsgivare får klart för dig inom vilken kategori dina skäl till att avsluta anställningen passar bäst in, ibland kan det också finnas olika alternativ. Det finns typiskt sett fem sätt som en arbetsgivare kan avsluta en anställning på och dessa är:

  1. Avslutande av provanställning
  2. Avslutande av tidsbegränsad anställning
  3. Uppsägning på grund av arbetsbrist
  4. Uppsägning på grund av personliga skäl
  5. Avskedande

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss