Avslutande av tidsbegränsad anställning

Varsågod att ladda ner vårt paket. Det är helt kostnadsfritt att ladda ner och använda. Vill ni att vi ska ta hand om någon del av processen eller hela processen ring 08-33 44 25 eller maila oss på info@klarsprak.nu.

Mallar

Guide

Avslutande av tidsbegränsad anställning

Framgår det av den anställdes anställningsavtal/anställningsbesked att den anställde är tidsbegränsat anställd så ska det också framgå när den tidsbegränsade anställningen upphör. Det är därför inte nödvändigt med något annat besked om att en tidsbegränsad anställning upphör. Framgår det inte tydligt av avtalet/beskedet vad som gäller så kommer arbetsgivaren, om den inte kan bevisa på annat sätt att anställningen var tidsbegränsad, att behöva behandla den anställde som att den är tillsvidareanställd. I det läget så kan anställningen endast avslutas med anledning av de skäl som du finner i paketen om uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande.


Fördjupningar

Allmän visstidsanställning
Säsongsarbete
Tidsbegränsad anställning
Vikariat

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss