Arbetsrätt

Överenskommelse – korttidspermittering

(Används när arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal) Mellan parterna NN, personnummer XXXXXX-XXXX  (nedan kallad ”den anställde”) och N, organisationsnummer XXXXXX-XXXX (nedan kallad ”arbetsgivaren”). Parterna har genom detta avtal kommit överens om följande: 1. Att den anställde ska vara korttidspermitterad från och med 2020-03-16 till och med 2020-12-31. 2. Att den anställde under korttidspermitteringen ska […]

Överenskommelse – korttidspermittering Läs mer »

Överenskommelse – avslutande av anställning

Mellan parterna ”Namn arbetstagaren”, ”pers. nr” och ”Arbetsgivaren”, ”Org. nr”. Parterna har genom detta avtal kommit överens om följande: 1. Att ”Namn arbetstagaren” anställning fortsätter fram till den ”datum månad år”. 2. Alt 1. Att ”Namn arbetstagaren” är arbetsbefriad till hans/hennes sista anställningsdag den ”datum månad år” med full lön och förmåner som om han/hon

Överenskommelse – avslutande av anställning Läs mer »

Beredskapsavtal

Parter Arbetsgivaren: Arbetstagare: 1. Med beredskap avses tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att vara anträffbar, för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen eller efter besked på annat sätt via telefon eller dator åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans. 2. Ett beredskapsschema ska fastställas i

Beredskapsavtal Läs mer »

Uppsägning för personer över 68 år

Arbetsgivaren ”X” Org.nr: XXXXXX-XXXX Den anställde ”X” Personnr: XXXXXX-XXXX X blir uppsagd från sin anställning den (DDMMÅÅÅÅ) på grund av personliga förhållanden. Anställningen avslutas efter uppsägningstiden som är en månad. Sista dag som anställd är (DDMMÅÅÅÅ) Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson X antingen via e-post: X eller via telefon: X. Denna uppsägning har upprättats i

Uppsägning för personer över 68 år Läs mer »

Handlingsplan – medarbetarsamtal

UNDERLAG KORRIGERINGSSAMTAL OCH UPPFÖLJNING Närvarande: Datum: Tid: Plats: 1. Inledning: (Varför arbetsgivaren har kallat till samtalet och vad arbetsgivaren vill uppnå) 2. Bakgrund: (Arbetsgivarens sammanfattning av händelseutvecklingen fram till tidpunkten för samtalet) 3. Konsekvenser: (Arbetsgivarens redogörelse för de konsekvenser och effekter som medarbetarens agerande anses ha haft/har på verksamheten respektive anställningsförhållandet) 4. Medarbetarens redogörelse och

Handlingsplan – medarbetarsamtal Läs mer »

Varning

Arbetsgivaren ”X” Org.nr XXXXXX-XXXX  Den anställde ”X” Personnr XXXXXX-XXXX Du har åsidosatt dina skyldigheter gentemot ”Arbetsgivaren” genom att: ”Redogör för den anställdes misskötsamhet” Arbetsgivaren ser allvarligt på det inträffade. Vi vill därför genom denna varning påminna dig om de skyldigheter du har med anledning av din anställning och gentemot arbetsgivaren.   Arbetsgivaren vill också uppmärksamma dig

Varning Läs mer »

Uppsägning – personliga skäl

Arbetsgivaren (X) Org.nr (XXXXXX-XXXX) Den anställde (X) Personnr (XXXXXX-XXXX) (Namnet på den som sägs upp) blir uppsagd från sin anställning den (DDMMÅÅÅÅ) på grund av personliga skäl. Anställningen avslutas efter uppsägningstiden som är (X) månader. Sista dag som anställd är (DDMMÅÅÅÅ). Som arbetsgivare är det vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter. Om du tycker att uppsägningen är felaktig

Uppsägning – personliga skäl Läs mer »

Uppsägning – arbetsbrist

Arbetsgivaren ”X” Org.nr XXXXXX-XXXX  Den anställde ”X” Personnr XXXXXX-XXXX (Namnet på den som sägs upp) blir uppsagd från sin anställning den (DDMMÅÅÅÅ) på grund av arbetsbrist. Anställningen avslutas efter uppsägningstiden som är (X) månader. Sista dag som anställd är (DDMMÅÅÅÅ). Som arbetsgivare är det vår skyldighet att informera dig om dina rättigheter. Om du tycker

Uppsägning – arbetsbrist Läs mer »

Underrättelse före uppsägning

Arbetsgivaren ”X” Org.nr: XXXXXX-XXXX  Kontaktperson: E-post: Telefon:  Arbetstagaren ”X” Personnr: XXXXXX-XXXX Underrättelse Härmed underrättas du om att arbetsgivaren avser att säga upp dig. Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren under förutsättning att du begär det inom två (2) veckor. Övrigt Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: (X)på (telefonnr, mailadress). Denna underrättelse har upprättats i två exemplar där

Underrättelse före uppsägning Läs mer »

Underrättelse före avskedande

Arbetsgivaren ”X” Org.nr: XXXXXX-XXXX  Kontaktperson: E-post: Telefon:  Arbetstagaren ”X” Personnr: XXXXXX-XXXX Underrättelse Härmed underrättas du om att arbetsgivaren avser att avskeda dig. Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren under förutsättning att du begär det inom en (1) vecka. Övrigt Valfritt: Du ska inte komma till arbetsplatsen utan ta kontakt via mail eller telefon. Vid

Underrättelse före avskedande Läs mer »