webbme

Uppsägning – skriftligen eller muntligen?

Uppsägning – arbetsgivaren respektive den anställde Då en uppsägning sker från arbetsgivarens sida så ska detta ske skriftligen. Arbetsgivaren kan annars bli skadeståndsskyldig för att ha brutit mot den ordningsföreskrift som slår fast att en uppsägning ska vara skriftlig.  Om en uppsägning från arbetsgivaren sida sker muntligen så gäller dock fortfarande denna uppsägning även om […]

Uppsägning – skriftligen eller muntligen? Läs mer »

Tidsfrister

Generellt om tidsfrister Samtliga tidsfrister måste hållas av den anställde eller dennes fackförbund för att de ska kunna ha rätt att få sin sak prövad i domstol och/eller dessförinnan ha rätt till en tvisteförhandling med arbetsgivaren. Om ingen invändning inkommer från arbetsgivaren så är dock en domstol inte förhindrad att ta upp ett fall där

Tidsfrister Läs mer »

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Då arbetsgivare lämnar besked om uppsägning eller avskedande till anställda så har arbetsgivare en informationsskyldighet om hur den anställde ska agera i händelse av att denne vill ogiltigförklara. Denna informationsskyldighet innefattar även att informera om tidsfrister samt om hur den anställda ska agera om denne vill begära skadestånd. Domarna AD 47/1991 samt AD 63/1984 visar

Arbetsgivarens informationsskyldighet Läs mer »

Drogtest

Arbetsgivare kan ha rätt att utföra drogtest på sina anställda. Hur denna rätt avseende att utföra drogtest ser ut kan vara reglerat direkt i anställningsavtalet, i eventuellt kollektivavtal eller i författning. Det förekommer dock att arbetsgivare kan kräva att anställda deltar i drogtest under andra omständigheter än de som framgår av ovan nämnda. En förutsättning

Drogtest Läs mer »

Misskötsel

Misskötsel – exempel och arbetsgivarens ansvar Anställdas misskötsel kan yttra sig på olika. Misskötsel kan exempelvis vara att den anställda gör ett dåligt jobb, beter sig illa mot kollegor eller arbetsgivare, inte passar tider eller helt uteblir från arbetet utan godtagbar anledning. Även misskötsel som i sig kanske inte är så allvarlig kan ändå resultera

Misskötsel Läs mer »

Illojalitet

Att bedriva konkurrerande verksamhet ses som den kanske allvarligaste formen av illojalitet gentemot en arbetsgivare men det finns även gott om andra exempel. Det kan exempelvis, som i fallet med domen AD 85/2005, ses som illojalitet om anställda mottar oriktiga betalningar från sina arbetsgivare och håller tyst om detta. AD ansåg i detta fall att

Illojalitet Läs mer »

Brott

Brott utanför arbetstid  Anställda ska typiskt sett inte kunna bli uppsagda eller avskedade med anledning av brott som begåtts utanför arbetstid. Detta under förutsättning att brott inte begåtts mot deras arbetsgivare eller att det rör sig om brott som har samband med deras anställning.  Ett exempel på det förstnämnda finns i domen AD 60/2001 i

Brott Läs mer »