Okategoriserade

Skatteverkets nya ställningstagande – inkomstdeklarationen får nu skrivas under av företagets VD

Skatteverkets nya ställningstagande ger en VD rätt att, utöver företagets skattedeklaration, nu även skriva under inkomstdeklarationen. Syftet är att göra situationen något lättare för företag med anledning av den pågående coronapandemin.     Ställningstagandet berör aktiebolag och ger dess VD rätt att, utöver att skriva under inkomstdeklarationen, även fatta beslut om vem/vilka som ska agera deklarationsombud. […]

Skatteverkets nya ställningstagande – inkomstdeklarationen får nu skrivas under av företagets VD Läs mer »

Coronapandemin och möjligheten till avtalskorrigering enligt 36 § avtalslagen

Har ditt företag tecknat avtal som p.ga. Corona blivit besvärande för er verksamhet eller vill någon korrigera ett avtal med er? Läs om vad som gäller i blogginlägget nedan och/eller ring oss på 08-33 44 25 så hjälper vi er. Inledning Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det innebär

Coronapandemin och möjligheten till avtalskorrigering enligt 36 § avtalslagen Läs mer »

Frukostseminarium om HR-revision

Klarspråk bjuder in till ett frukostseminarium om HR-revision på Klarspråks kontor på Birger Jarlsgatan 2 den 26 november 2019, 08.00-10.00. Har du en välfungerande HR-funktion? Är du säker på att ditt företag följer lagar och bestämmelser inom HR? Vi kan besvara dina frågor och räta ut frågetecknen. HR-revisionen ger dig en övergripande bild över HR-områdets

Frukostseminarium om HR-revision Läs mer »

Företag förlorade i tingsrätten – kunde ej påvisa röjning av företagshemlig information

Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av kemikaliehantering och de erbjuder även kunderna tillgång till en stor databas innehållandes fakta om kemikalier. Tre tidigare anställda vid företaget startade ett nytt företag som bedrev konkurrerande verksamhet med det ursprungliga företaget. Det hela utmynnade i en stämning gällande röjning av företagshemlig information.    Det nya företaget som de tre

Företag förlorade i tingsrätten – kunde ej påvisa röjning av företagshemlig information Läs mer »

Datainspektionens rapport visar att mänskliga faktorn ligger bakom mer än hälften av alla tusentals personuppgiftsincidenter

GDPR trädde i kraft i maj i fjol och sedan dess så har säkerhetsincidenterna duggat tätt. Den mänskliga faktorn ligger bakom de allra flesta av de tusentals säkerhetsincidenter som skett, kan Datainspektionen slå fast. Den 25 maj 2018 så trädde GDPR i kraft. GDPR medförde en skyldighet för verksamheter, privata såväl som offentliga, att omgående

Datainspektionens rapport visar att mänskliga faktorn ligger bakom mer än hälften av alla tusentals personuppgiftsincidenter Läs mer »

Arbetsdomstolen anser att sex månaders uppsägningstid är skäligt då en vd säger upp sig själv

Sex månaders uppsägningstid anses skäligt då en vd sägs upp. Arbetsdomstolen anser nu att samma uppsägningstid är skälig då en vd säger upp sig själv. Med anledning av detta så förbjuds nu en vd i Malmö att bedriva verksamhet som konkurrerar med den revisionsbyrå han är vd för. Bryter vd:n mot detta förbud så åläggs

Arbetsdomstolen anser att sex månaders uppsägningstid är skäligt då en vd säger upp sig själv Läs mer »

Patent- och marknadsdomstolen avslår företags överklagan – varumärket skulle kunna uppfattas som en heraldisk efterbildning av genomsnittskonsumenten

Stockholms Elbolag AB ansökte om att registrera varumärket “Skånes Elbolag” men fick avslag på sin ansökan av Patent- och registreringsverket (PRV). De fick även avslag på sin överklagan av Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Anledningen till avslagen var logotypen som ansågs vara förväxlingsbar med det lilla riksvapnet.  Stockholms Elbolag AB:s ansökan om att registrera varumärket “Skånes

Patent- och marknadsdomstolen avslår företags överklagan – varumärket skulle kunna uppfattas som en heraldisk efterbildning av genomsnittskonsumenten Läs mer »

Brister upptäckta hos 4 av 8 teleoperatörer och 12 av 51 fackförbund – så ser resultatet av Datainspektions första granskning ut

I slutet av maj i år inledde Datainspektionen, DI, sin första granskning av hur företag, organisationer och myndigheter efterlever de nya riktlinjerna i den nya dataskyddsförordningen GDPR. Granskningen omfattar mer än 400 företag, organisationer och myndigheter. General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft den 25:e maj i år. Denna dataskyddsförordning medförde en rad nya

Brister upptäckta hos 4 av 8 teleoperatörer och 12 av 51 fackförbund – så ser resultatet av Datainspektions första granskning ut Läs mer »

Oaktat den höga märkeslikheten – hävningsgrunden via utökat skydd lyser med sin frånvaro

Varumärket SWESPORTS har utan tvivel en hög märkeslikhet med SWESPORT, ett sedan tidigare registrerat varumärke. Den höga märkeslikheten till trots så kan dock inte någon förväxlingsrisk anses föreligga. Någon grund för hävning i enlighet med bestämmelsen om utökat skydd kan inte heller detta anses vara för handen då de tjänster som erbjuds av respektive varumärke

Oaktat den höga märkeslikheten – hävningsgrunden via utökat skydd lyser med sin frånvaro Läs mer »